Informácie o zložení produktu


Produkt je zmes dusíku a vodíku v pomere podľa požiadaviek zákazníka napr.:

Formovací plyn 95% obj. N2 , 5% obj. H2

Zmes neobsahuje žiadne ďalšie zložky ani nečistoty, ktoré by ovplyvnili jej klasifikáciu.
Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch